Over Iko

Iko-Indian Kids Orphanage is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 2005, door Reinhilde Vanvelk, Martien Mivis, en Maaike Hof.

Iko heeft zich ten doel gesteld om geld in te zamelen om in India, in de staat Andhra Pradesh, een weeshuis te bouwen en te runnen.
Dit huis is "Mamare" geworden.

Dankzij vele donateurs kunnen we nu in totaal 38 kinderen in India een thuis, onderwijs, gezondheidszorg en dus een toekomst bieden.
Deze "Ikodonen" zijn bereid maandelijks een vast bedrag te storten middels automatische overschrijving, waardoor we rond kunnen komen.
Uiteraard zijn we onze Ikodonen dan ook zeer dankbaar voor dit inkomen!

Uiteindelijk hebben we als doel om zelfredzaam te zijn.
Dit betekent dat we hard aan het werk zijn om te onderzoeken op welke manier we in India zelf inkomen kunnen genereren.

IKO VZW is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 maart 2005 met ondernemingsnummer 0872 757 104.
In december 2006 kreeg IKO VZW van het Ministerie van Financiën te België vergunning voor het uitschrijven van fiscale attesten voor elk bedrag vanaf EUR 40,- .
We werken samen met de Indische organisatie BASS, de "BHARATH ABHYUDAYA SEVA SAMITHI".

Via deze site, die nog volop in ontwikkeling is, willen we u middels foto's, verhalen etc. op de hoogte houden van onze activiteiten en de resultaten.
We hopen dat u uiteindelijk een goed beeld krijgt van wat we doen, en waarvoor we dat doen.